No. 788 Panlong Road
Wujiang Economic Development Zone, Jiangsu Province 215200, China-PRC